Waar staat Wellcare voor

Wellcare staat voor multi-facettaire oppuntstelling van uw gezondheid en garantie van uw levenskwaliteit.
Op welke manier kan dit bereikt worden?

I. Ontstaan van het gezondheids- en verouderingsmanagement

De klassieke geneeskunde behandelt aandoeningen voor een groot deel op symptomatische wijze. Er is een noodzaak aan een basisgeneeskunde die uw metabolisme optimaliseert zodat elke cel optimaal werkt en de wisselwerking tussen de cellen ideaal verloopt. Deze basisgeneeskunde steunt op studies en bevindingen uit de meest uiteenlopende specialisten van de klassieke geneeskunde.

Deze basisgeneeskunde vult de lacune op tussen de consultaties van de verschillende specialisten die een patiënt vaak raadpleegt en bundelt de behandeling van de patiënt in een geheel dat de basis van het probleem aanpakt.

II. Maximaliseer uw gezondheidspotentieel

Verouderen is onvermijdelijk maar je bepaalt zelf hoe. De waarheid rond uw uniek persoonlijk gezondheidsprobleem wordt grondig uitgespit. Door een uitgebreid geheel van testen wordt uw situatie in kaart gebracht. De testen en wetenschap waarvan de multi-facettaire aanpak van Wellcare zich bedient, stoelen op geschreven en geteste gegevens uit alle disciplines van de klassieke geneeskunde.

Een gepersonaliseerd multi-facettair programma, aangepast aan uw persoonlijk gezondheidsprobleem, uw persoonlijke doelstellingen en noden rond gezond ouder worden, wordt samen met u uitgestippeld om zo op een succesvolle wijze uw verouderingsproces in de hand te houden.

III. Samen verantwoordelijk voor uw eigen verouderingsproces

Het op maat gemaakte programma voor uw persoonlijke controle over uw verouderingsproces moet voortdurend bijgestuurd worden door een constante wisselwerking tussen arts en patiënt, waarbij uw eigen aanbreng van uw ervaringen en bevindingen uitermate belangrijk zijn.

Een lichaam is immers voortdurend in evolutie en verandert. Dit kan alleen vastgesteld worden door uw persoonlijke inbreng van uw gewaarwordingen en een goede communicatie met uw arts. Dit is tevens de basis voor een lang en gezond leven.

IV. Wetenschappelijke basis of Evidence Based Medicine

Als men heden geneeskunde bedrijft, moet dit Evidence Based Medicine (EBM) zijn. Dit wil zeggen dat het handelen van de arts, de manier waarop de diagnose gesteld wordt en de wijze waarop de patiënt behandeld wordt, moet steunen op wetenschappelijke studies die gepubliceerd werden in de klassieke erkende wetenschappelijke tijdschriften. Deze tijdschriften zijn dan bijvoorbeeld “The Lancet”, “The British Journal of Medecine”, “JAMA”, “Thyroid” en nog vele andere.

Anti-aging therapy of integratieve geneeskunde is ook Evidence Based Medicine en beantwoordt aan deze criteria.

Het multi-facettaire werk van integratieve geneeskunde tot het bekomen van een optimale gezondheid is gebaseerd op studies en gegevens uit verschillende specialisaties van de klassieke geneeskunde, namelijk uit alle terreinen van de interne geneeskunde, vooral uit de bekwaamheid van endocrinologie waarop de hormonale optimalisatie met bio-identieke moleculen is gebaseerd. Maar ook uit gastro-enterologie, neurologie, cardiologie, immunologie en cancerologie waarop dan weer het werk met de voedingssupplementen en de behandeling van leaky gut is gebaseerd. Uiteraard is een aangepaste voeding en levensstijl noodzakelijk voor het welslagen van het gezondheids- en verouderingsmanagement.