Darmpermeabiliteit – Leaky gut

De inhoud van onze darm maakt eigelijk deel uit van de buitenwereld. En de darmwand is een perfecte barrière zodat onvoldoende verteerd eten, verteringssappen, bacteriën en schimmels uit ons lichaam gehouden worden. De oppervlakkige laag van het darmslijmvlies worden gevormd door een aaneensluitende laag cellen. De cellen zijn door kleine structuren (bruggetjes) met elkaar verbonden, zodat er niets doorheen kan. Om meerdere redenen kan het zijn dat onze darmwand ons minder prefect beschermt en bepaalde deeltjes of moleculen begint doorlaten omdat de bruggetjes tussen de cellen vernield werden.

Leaky gut syndroom

De darm gaat als het ware lekken. In het Engels noemen we dit “leaky gut”. De structuren tussen de cellen kunnen vernield worden door antibiotica behandelingen, vasten, eenzijdige voeding, langdurige en intense lichaamsinspanningen (lange afstandlopers…), voedingsallergieën, … Eenmaal bepaalde deeltjes of moleculen door de darmwand geraken, gaan ze een ontstekingsproces op gang brengen, eerst rond de darm en later elders in het lichaam met opnieuw: astma, eczeem, psoriasis, arthritis, sinusitis…

 

Testen

Nuchter, bij hem thuis, drinkt de patiënt een oplossing van mannitol (grote molecule) en lactitol (kleine molecule). Gedurende de vijf volgende uren verzamelt hij alle urine. De eerste 2 uur blijft de patiënt nuchter,

daarna mag hij zoveel water drinken als hij wil. Een klein deel van de verzamelde urine wordt in een potje gedaan dat gentamycine (antibioticim) bevat, gedaan. Alle urine wordt steeds koel bewaard.

Resultaten

Normaal mag er bijna geen of maar zeer weinig mannitol of lactitol worden teruggevonden in de urine.

Is dit toch het geval, dan betekent dit dat de darm deze moleculen, en bij gevolg ook andere moleculen die schadelijk zijn, doorlaat.

Behandeling

De bedoeling is dat de bruggetjes tussen de cellen terug hersteld worden. De cellen van ons darmslijmvlies zijn hiertoe in staat op voorwaarde dat ze daarvoor de nodige bouwstenen aangeboden krijgen.

De patiënt moet hiertoe, gedurende 3 maanden, een mengeling nemen van moleculen

die de cellen aanzetten tot het herstellen van de bruggetjes.

Na 3 maanden moet de test overgedaan worden om uit te maken of de darm nu opnieuw een perfecte barrière is tussen ons lichaam en de buitenwereld.